Новини

Нова пречиствателна станция за отпадни води

Агрополихим АД въведе в експлоатация пречиствателна станция за отпадни води от фосфорното производство. Инвестицията възлиза на 20 млн. лв. Това е най-мащабният проект от инвестиционната програма на компанията, осъществен съвместно с Датската енергийна агенция DEPA, по проект за редукция на емисиите на диазотен оксид  при производство на азотна киселина.

Течната фаза и обезводняване на утайките отговаря на изискванията на ЕС за най-добрите налични технологии за третиране на отпадъчни води в съответния производствен сектор, което гарантира достигане на емисионните ограничения, залегнали в българското и европейско законодателство. В процеса на пречистване не се отделят емисии на вредни вещества в атмосферния въздух задължение, залегнало в Протокола от Киото.

На официалното откриване присъстваха министърът на околната среда и водите Нона Караджова, Н. Пр. Коре Ерхард Янсон, посланик на Кралство Дания, представители на местната власт, експерти от датското Министерство на климата и фирмите, участници в реализацията на проекта и служители на компанията.

Идейният проект с технологията на пречиствателния процес  и доставката на оборудването, са от водещата в тази област немска компания  EnviroChemie GmbH.  Станцията е базирана на иновативната технология Envochem® и осигурява физико-химично третиране на около 10000 м3 отпадъчна вода на ден. Посредством патентованата технология Envochem® се отстраняват фосфор, флуориди, неразтворени вещества и малки количества кадмий до нива, отговарящи напълно на нормите за директно заустване.

Избран е процес на едностъпално третиране, включващ  неутрализация, пресипитация на течната фаза и обезводняване на утайките. Станцията е проектирана да третира максимално количество отпадна вода 470 м3/ч, с опция за постигане на дебит от 700 м3/ч при бъдещо разширение на основните мощности. Част от пречистената вода ще се употреби повторно в технологичния процес, с което ще се намали разходът на свежа язовирна вода за производствени нужди.

Проектант на работната фаза и изпълнител на строително-монтажните дейности е българската фирма Геотехмин ООД.

Назад към Новини