Новини

Нови течни комбинирани торове допълват продуктовата гама на Агрополихим АД

През месец май на пазара ще започнат да се предлагат течни комбинирани торове производство на Агрополихим АД под търговското наименование ФАСТ и ФАСТ +.
Двете основни линии включват разработки за основно и подхранващо торене. ФАСТ торовете включват NPK 10:10:10, 6:12:12, 5:15:10 и PK 16:16. Така разработени по състав могат да задоволят изцяло нуждата от основно и вегетативно подхранване на всички видове култури. В съчетание с употребата на Течен азотен тор (UAN), при полско производство, те могат да се прилагат чрез специализирани машини за приложение на течни торове, пръскачки и напоителни системи.

3


Втората линия включва разтвор на микроелементи разработени за четири основни групи култури ФАСТ + за зърнено-житни, маслодайни, зеленчукови култури и трайни насаждения. В състава на всеки един от торовете по групи култури са съчетани основни микро и макроелементи спомагащи задоволяване нуждата от конкретни хранителни елементи. Те са подходящи за приложение по време на вегетацията при установяване на недостиг на хранителни вещества.
Торовете ФАСТ и ФАСТ + са произведени по химичен път в реактори с добавени хелатизирани микроелементи. Разтворите са кристално бистри и не предизвикват утаяване. Това спомага за по-лесно приложение без необходимост от разбъркване преди употреба. Характерна особеност за тях е, че не запушват дюзите на пръскачките и напоителните системи.
Иновативни, ефективни и бързодействащи, течните торове от Агрополихим АД са правилният избор за  модерните земеделци, стремящи се за получаването на за високи и качествени добиви.
През 2015г. Агрополихим АД изведе съвместен опит с Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив. Целта на опита беше да се изпита влиянието на течни формулации минерални торове при домат и пипер и   сравняването им с конвенционалния начин на торене върху биологичните прояви на растенията.
В опита  беше изследван ефекта на четири формулации течни минерални торове от продуктовата листа на компанията – ФАСТ:
NPK 10:10:10, 5:15:10,  6:12:12 и PK 16:16. Всички варианти бяха сравнени с контрола. Количеството на минералните торове е определено на база агрохимичен анализ на почвата преди залагане на опита.
Третирането се извърши през най-важните фази от развитие на растенията – след прихващане, масов цъфтеж, начало на плодообразуване и след 14 дни, в работен разтвор 1:2 с вода. Основите показатели имащи значение за изследването са биометрия, продуктивност, качество и нападение от неприятели.
След направените проучвания, наблюдения и анализи се установи, че и четирите формулации от течните торове влияят положително върху основните качествени показатели при растенията – домат и пипер.

4


 

Назад към Новини