Новини

NPK от Агрополихим

Успоредно с традиционно предлаганите и познати на земеделските производители продукти – Амониев нитрат, Троен суперфосфат, Моноамониев фосфат и Диамониев фосфат, включване в продуктовата листа на дружеството на пет сложни комбинирани, азотно-фосфорни и калиеви (NPK) торове с микроелементи. Продуктите са производство на японско-йорданския консорциум Nippon Jordan Fertilizer Co, където Mitsubishi Corporation е носител на новаторската технология за производство, йорданските фосфорни и калиеви мини Jordan Phosphate Mines Company (JPMC) и Arab Potash Company (APC) са добивно предпиятие и доставчик на качествени суровини за производство на минерални торове в световен мащаб, а Агрополихим АД, съвместно с търговската си фирма Афер България ЕООД, е носител на правата да представя тези комплексни комбинирани торове на българския и европейските пазари.

Комбинираните комплексни торове със съдържание на главните хранителни елементи азот, фосфор, калций, магнезий и сяра в NP и азот, фосфор, калий, калций, магнезий и сяра в NPK, спадат към групата на торовете с повишена ефективност и контролирано действие на хранителните елементи върху растенията. Качеството на представените NPK торове с химично интегрирани макро елементи в решетката на гранулата е резултат от сложни химични процеси, с което се различават от масово предлаганите към момента, така наречени bulk blending торове или сухо смесване на азотни, фосфорни и калиеви торове.

Инициативата е резултат от специфичните изисквания на значителна част от земеделските производители, които в последните години наред с основните моно- и двукомпонентни торове въвеждат и развиват използването на сложни комбинирани торове като елемент от индивидуалните им схеми на подхранване. Крайната ни цел е да им предложим продукти за почвено подхранване, които са произведени на базата на съвременните световни критерии за качество и ефективност, чиято стойност и модел на доставка да облекчава основната им дейност, а именно развитие на ефективно и качествено земеделско производство.

Назад към Новини