Новини

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Агрополихим одобри детайлна “Програма с мерки за ограничаване и контрол на риска“ за 2016 г, Програмата е на обща стойност 450 000 лв. Тя цели подобряване условията на труд във всички технологични направления в предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Назад към Новини