Новини

Отдел „Агрохимия и почвознание“ в помощ на селскостопанските производители

Агрополихим АД създаде отдел „Агрохимия и почвознание“, за да подпомогне потребителите на минерални торове в страната. Екип от агрономи ще разработва и предлага технологии за прецизно торене и цялостно отглеждане на всички видове земеделски култури, както и методи за подобряване състоянието на почвите. С използването на този тип услуги земеделските производители ще могат да подобрят почвеното плодородие, да повишат качеството на продукцията и увеличат добива си.


Snimka1

Назад към Новини