Новини

В подкрепа на Украйна /
На підтримку України

Ukrainian Flag Colors

„Агрополихим“ АД, като един от най-големите индустриални работодатели в страната,  е пряко засегнат от събитията, свързани с руската инвазия в Украйна. Извън негативния ефект върху нашия бизнес,  военните действия в Украйна създадоха масов бежански поток, а наред с това и потенциална необходимост от подкрепа на украинските граждани, на които се налага да напуснат  родината си. Изразявайки искрена надежда за скорошно възстановяване на мира в Украйна, разбираме, че в момента необходимостта от осигуряване на доходи е от основно значение за тези бедстващи  семейства, пристигнали в България.  

След като бяха подготвени официални писма до ангажираните институции, информираме обществеността, че „Агрополихим“ АД има готовността да разгледа кандидатури за работа и да наеме квалифицирани работници и специалисти, както следва:

 • Електромонтьори и електро инженери;
 • Шлосери и механици;
 • Монтьори и инженери на апаратура за автоматизация и управление на производството;
 • Заварчици;
 • Оператори на машини и съоръжения;
 • Водачи на товарни и специализирани МПС;
 • Преводачи от украински или руски езици;
 • други.

Приканваме всички заинтересовани институции, неправителствени организации, фирми и физически лица, които имат контакт с бедстващи украински граждани да ги насочат към нас, като се свържат с:

 • Гергана Колева, Ръководител ЧР – мобилен: +359/ 885 928 064, e-mail: g.koleva@agropolychim.bg
 • Десислава Иванова-Калчева, Експерт Човешки ресурси – мобилен: +359/ 882 944 367, e-mail: d.vanova@agropolychim.bg
 • Мариана Борисова, Експерт Човешки ресурси – мобилен: +359/ 889 096 438, e-mail: m.borisova@agropolychim.bg

Приканваме също други големи и по-малки работодатели да последват нашата инициатива, защото смятаме, че това е най-правилният начин според възможностите ни да протегнем ръка за помощ на тези хора.


„Агрополихим“ АД, як один з найбільших промислових працедавців у країні, безпосередньо потерпає від подій, пов’язаних з російським вторгненням в Україну. Окрім негативного впливу на наш бізнес, воєнні дії в Україні створили масовий наплив біженців, а разом з тим і потенційну необхідність у підтримці громадян України, які були вимушені покинути свою батьківщину.

Висловлюючи щиру надію на швидке відновлення миру в Україні, ми розуміємо, що зараз потреба в забезпеченні доходом є важливою для родин, що прибули до Болгарії.

Після підготовки офіційних листів до залучених установ, информуємо громадськість, що „Агрополихим“ АД готовий розглядати заявки на роботу та наймати таких кваліфікованих робітників та спеціалістів, як:

 • електрики та инженери-електрики;
 • слюсарі та механіки;
 • монтажники та инженери обладнання для автоматизації й управління виробництвом;
 •  зварювальники;
 • оператори машин і обладнання;
 • водії вантажних та спеціалізованих транспортних засобів;
 • перекладачі з української чи англійської мов;
 • та инші.

Закликаємо всі зацікавлені установи, громадські організації, компанії та приватних осіб, що мають контакти з біженцями з України, направити їх до нас за контактами:

 • Ґерґана Колева, голова відділу кадрів – моб. тел.: +359 885 928 064, email: g.koleva@agropolychim.bg
 • Десіслава Іванова-Кальчева, спеціалістка з кадрів – моб. тел. +359 882 944 367, email: d.ivanova@agropolychim.bg
 • Маріанна Борісова, спеціалістка з кадрів – моб. тел.: +359 889 096 438, email: m.borisova@agropolychim.bg

Ми також закликаємо инших великих та менших працедавців долучитися до нашої иніціативи, бо вважаємо, що серед усіх инших способів, це є найбільш правильним потягнути руку допомоги цим людям.

Назад към Новини