Новини

Препоръчано от Агрополихим АД: Кампания Есен 2015

Подгответе полетата си за сеитба на есенници, следвайки следните съвети:

 

  • Не пестете от обработки – оставете полетата чисти от растителни остатъци и плевели.

В последните години, предвид интензивно развиващото се земеделие, предшественици на зимно – пролетните култури рапица и пшеница са най-често царевицата и слънчогледа. Като в нередки случаи се налага и отново засяване на пшеница след пшеница. И при двете окопни култури положителната страна е, че не е наложителна оран, което щади почвата от една страна и улеснява производителите.

Ако е спазена стриктно технологията за отглеждане на пролетни култури и са направени поне две окопавания по време на вегетация, полето ще се запази максимално чисто и предприетите обработки ще са в насока подготвка на почвата за следваща култура, а не фокусирани първоначално към борба с плевелите.

Не пренебрегвайте работата на култиватора за слята обработка, той дава добри резултати в борбата със заплевеляването, особено при по-упорити плевели. Обработката на полето след слънчоглед, като цяло би изглеждало в най-общ план по следния начин: дисковане на 16 – 18 см дълбочина за премахване и раздробяване на растителните остатъци, култивиране и отново дисковане на по-малка дълбочина в комбинация с валиране.

Разбира се, всички тези операции варират строго индивидуално за всяко едно поле, като в зависимост от конкретната ситуация те трябва да се модифицират.

При царевицата положението е малко по-сложно, поради по-обилната маса растителни остатъци. При технологията за обработка на полета след царевица се препоръчва освен поне двукратно дисковане на различни дълбочини и използването на инвентар с комбинирани работни органи. По този начин ще се постигне максимално инкорпориране на растителната маса в почвата и максимално добре структурирана почва за следващата култура.


IMG_9842

  • Техники за добра подготовка за почвата

Брануване – все по-рядко се прилага брануване за отстраняване на растителните остатъци от полето. Зъбната брана спомага много работата на дисковата брана и култиватора, като предварително отстранява до голяма степен растителните остатъци и по този начин се намалява натоварването при следващите обработки.

Разбира се, не всеки е привърженик на този тип обработка и положителните страни може да са по-малко от отрицателните и затова трябва да се помисли за алтернатива. Алтернативният случай се явява балирането на въпросните остатъци. При слънчогледа е не толкова приложим, колкото при царевицата. Съвременните технологии дават възможност за оптимизиране на процесите за подготовка на почвата, като балирането е един от тях.


IMG_9797

  • Не пропускайте фосфорното хранене с МАП и ДАП. Кой и защо да изберете?

Моноамониевият и Диамониевият фосфат са продукти с високо съдържание на водоразтворим фосфор и известно количество азот в амониева форма. Изключително добра комбинация за есенно основно торене и предсеитбено торене.

Основната разлика в тях далеч не е само в процентното съдържание на активно вещество. По отношение на разтворимостта и взаимодействието им с почвата, те се разделят на физиологично кисели и физиологично алкални торове. От там се обуславя и по-специфичното им приложение. Моноамониевият фосфат е физиологично кисел тор, който е подходящ за неутрални и алкални почви. При тях той успява максимално да отдаде активното си вещество, без то да премине в неусвоима за растенията форма.

Диамониевият фосфат съответно се явява физиологично алкален тор и е по-подходящ за слабо кисели и неутрални почви. Неговата усвоимост при тях ще е по-добра и няма да влоши самото състояние на почвата.

И двата продукта са безбаластни торове, което означава, че те се разграждат напълно в почвата, без да оставят каквито и да било пепелни вещества след себе си, които да утежняват структурата на почвата и да спомагат за нейното влошаване. Използването на комбинираните азотно – фосфорни продукти, самостоятелно или в комбинация с други торове, дава положителни резултати при всички култури.


IMG_1589

Назад към Новини