Новини

Прецизно азотно торене без загуби

След приключване на жътвената кампания започва подготовката и разпределението на площите за новата есенна кампания. Азотното торене на зимно-пролетните култури е важна стъпка от нея и не трябва да се неглижира избора на най-подходящ азотен тор за тези площи.

Независимо каква технология на отглеждане на различните култури са приели замеделските стопани, течният азотен тор е приложим при всяка една от тях. Неговото използване може да започне непосредствено след жътва върху растителните остатъци, както при ечемик и пшеница, така и при царевица и слънчоглед. По този начин се спомага тяхното по-бързо разграждане и по-доброто усвояване на самия тор. Друга положителна страна е завишаването на органиката в почвата посредством  активизиране на микроорганизмите, които разграждат растителната маса.

Основното азотно хранене с течен азотен тор има редица предимства пред конвенционалния начин на торене. На първо място стои равномерното разпределение върху площа. Внесен посредством пръскачка в концентриран вид, без да се смесва с вода върху почвата, той покрива изцяло почвата,  свързва се мигновенно с почвените частици и започва да действа. Няма изпарения на активно вещество в атмосферата поради факта, че в самата формула на Течния азотен тор се съдържат 20 % вода, която не позволява изпарение, ако има такова, то е само на водата.

Опитите изведени през изминалата година показват много добри резултати при пшеница, ечемик и рапица по време на есенната вегетация. Видимо посевите сравнени с тези, торени с конвенционалните торове се държат по-добре, са по-зелени и се развиват добре. Този период – преди презимуване на културите е от изключително голямо значение и в голяма стрепен се отразява и на добивите.

Торовите норми с Течен азотен тор се правят на база активно вещество, необходимо на дадената култура, за нормално развитие в началните фази, като до начало на презимуване за отделните райони, типове почви и култури се препоръчва още едно подхранване във фаза братене при пшеницата например.

Отдел „Агрохимия и почвознание“ в Агрополихим разработва технологии за торене на всики видове култури с течен азотен тор, както и с гранулирани торове, като съобразява всчки фактори влияeщи на усвояването на торовете при различните растения.

За новия сезон „Агрополихим“ АД ще представи интегрирано предложение за покупка, логистика, съхранение и приложение на течен азотен тор, което има за цел да улесни земеделските производители в избора си на най-подходящ продукт за техните посеви.


Press ad - UAN - Agrovestnik (265x190mm)


Предложенито обхваща три основни елемента, които изграждат процеса до реалното торовнасяне:

  1. I. Логистика – Продуктът може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал, които са изправни. Течният азотен тор е устойчив на съхранение при температури под -10°С, като дори след кристализация възвръща състоянието си без промяна в свойствата и загуба на активно вещество. Не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен.

За собствена сметка „Агрополихим“АД подпомага процеса на доставка като изгражда логистична мрежа за съхранение в страната, която е съставена от много на брой съдове за съхранение с различна вместимост. Съдовете могат да бъдат разположени  както на място при клиентите – наречени пункт на консумация, така и на междинни точки – пунктове за зареждане.

Резервоарите за съхранение са различни по вид и капацитет: – твърди контейнери между 1м³ и 20 м³; – или „меки“ (флекс резервоари) с вместимост до 300 м³.  Мрежата се обезпечава с регулярни доставки на продукт посредством  авто-цистерни с вместимост 20 м³ (25 тона), а при извънредна необходимост доставката е в рамките на 24 часа. Пунковете за зареждане са с вместимост около 500 м³ всеки. Пунктовете за консумация са с персонализиран капацитет спрямо изскванията на клиента – от 1 м³ до 300 м³.

Изборът на правилната конфигурация става спрямо заявка и необходимоста на клиента като съоръженията за товарене и разтоварване (помпи) и съхранение (цистерни, флекс резервоари) се инсталират за сметка на „Агрополихим“ АД, без последващ ангажимент от страна на потребителите за използването им.

На база потребление и по желание на клиента, „Агрополихим“ АД безвъзмездно прехвърля собствеността на съоръженията, на клиента при покупка за Течен азотен тор (UAN) за период от 9 месеца.

II. Цена – Цената на течения азотен тор (UAN), се формира подобно на цените на останалите азотни торове, които са в продажба, а именно:  от една страна на база на производствената себестойност  и от друга на база на пазарните механизми на търсене – предлагане. Нашата амбиция е да предложим продукт, за чиято крайна ефективност на използване да допринасят не само качествените характеристики, а и продажната цена в съпоставка с конвенционалните гранулирани азотни торове. „Агрополихим“ АД постоянно подържа официална ценова листа на стоките (www.agropolychim.bg), като въз основа на конкретното запитване формира индивидуална цена и условия на доставка: от производствената площадка на предприятието, пунктовете за зареждане или пунктовете на консумация.

III. Приложение  – отдел „Агрохимия и почвознание“, който предлага безвъзмездни агрономически услуги,  работи в посока подобряване комуникацията между компанията и потребителите на минерални торове и специалистите, с които същите работят, като сме на ваше постоянно разположение за диалог във връзка както с прилагането на UAN така и консултации и изграждане на цялостен модел за прецизно торене, съобразен с необходимостта на всяка култура, разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделските култури и трайни насаждения, коректно отбиране на почвени проби, изготвяне на почвени анализи, разчитане на резултати от почвени анализи и изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики, полска инспекция на семепроизводни посеви и цялостна консултация по заготовката и производствения процес.


За повече информация можете да се свържете с Търговски отдел на email: sales@agropolychim.bg ; тел.: +359 519 97 537 и отдел „Агрохимия и почвознание“ на email: agronomist@agropolychim.bg ; тел.: +359 519 97 554; моб.: +359 882 46 52 58.

Назад към Новини