Новини

Продуктите на Агрополихим АД на стоковата борса в България

С решение на Борда на директорите на Агрополихим АД, дружеството ще участва в организирана борсова търговия със стоки от своята производствена и търговска номенклатура.

Инициативата на компанията се осъществява с цел стимулиране на по-широка информираност в бранша по отношение на актуалните търговски условия, на търгуваните стоки посредством насърчаване на ценова конкуренция в полза на всички участници на пазара – продавачи и купувачи в зависимост състоянието на реалната пазарна среда.

Продуктите ще се предлагат на платформите, на Българска Стокова Борса (БСБ) и Софийска Стокова Борса (ССБ) съобразно правилата им за търговия като размерът на отделните емисии, вид инструмент (търг, незабавна доставка, форуърд и т.н.) както и съпътстващите ги търговски условия ще се определят индивидуално за всяка емисия. Първото предлагане на партида от 5000 тона стартира на 20 Ноември 2014. От 01 Декември 2014 започва предлагане  на нови партиди – 2500 тона Амониев нитрат с минимално количество за покупка от 500 тона и 1000 тона Урея с делимост 250 тона.

Назад към Новини