Новини

Разликата между физиологична реакция и пригор при пшеница подхранена листно с Течен азотен тор (UAN)

Най-често притесненията на всички фермери използващи или желаещи да започнат за прилагат Течния азотен тор се изразяват в това, че той „изгаря посева“. Не е така. Съществува голяма разлика между физиологична реакция и пригор. Физиологичната реакция е тази, която растението проявява след като му е подаден лесен за усвояване азот и съответно организма не използва енергия за да си го набави. Тя се изравява в пожълтяване на по-старите листа и тези в по-горните етажи от върха към сърцевината. Това е реакция на растителния организъм и е признак, че е усвоено активното вещество от културата.

Разбира се всеки един сорт реагира по-различен начин. Това може да бъде силно изразено, като за момента такива рекции се наблюдават при сорта Авеню и по слабо изразено при сортовете Балатон и Енола. Отдел Агрохимия и почвознание изследва и натрупва база данни за това как реагират различните сортове пшеница в различните райони на страната. Пожълтелия посев след третиране с УАН не означава, че той не е в добро състояние, че ще се забави вегетация или, че ще се отрази на добива – напротив. Красив зелен посев не винаги означава по-малко болести и по-висок добив.

След подхранване с течен азотен тор е нормална появата на физиологича реакция от страна на растенията. На по късен етап се забелязва един по-усилен растеж, изправене на братятя и потъмняване на зелените листа.

На снимките се вижда ясно разликата между  физиологична реакция и пригор.

Физиологична реакция

1


Пригор

2

 

За стопаните предприели да приложат цялостната технология за торене на зимно пролетни култури и по-конкретно пшеница има няколко ключови момента, на които непременно трябва да се обърне внимание и да се отреагира индивидуално за всяко едно стопанство и поле. Става въпрос за разпределението на торенето през целия период на вегетация (есенна и пролетно-лятна) и внасянето на активно вещество в количества, съобразени със сорта и плановия добив от поле. Момента на приготвяне на работни разтвори, изборът на подходящи дюзи за внасяне на UAN, смеването с препарати за растителна защита, микроелементи и др. също имат своите специфики и трябва да бъдат съобразени.

Всеки стопанин познава най-добре своите масиви, почви, сеитбооборот и сортове които залага. При предоставяне на информация за полето от ваша страна, ние ще изготвим оптимални технологии за азотно хранене с течен азотен тор за всяка култура.

Назад към Новини