Новини

„Агрополихим” получи сертификат за инвестиция клас „А“

На специална церемония министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на изпълнителния директор на „Агрополихим” АД Филип Ромбаут.

Сертификатите за инвестиция клас А се издават по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за насърчаването на проекти на територията на страната, които са свързани със създаването на ново или разширяване на вече съществуващо предприятие или дейност, с диверсификация на производството и разкриване на нови работни места.

Инвестицията на „Агрополихим“ АД, предмет на настоящото сертифициране, възлиза на близо 26 млн. лв. и е част от инвестиционната програма на дружеството. Инвестиционният проект е свързан с разширяване на съществуващото стопанство за съхранение на течен амоняк. Проектът се реализира в границите на производствената площадка на „Агрополихим“ –  промишлената зона на гр. Девня  и ще осигури на дружеството повишаване на доставяните обеми амоняк, с което се обезпечава основната производствена дейност на компанията, повишава се сигурността на доставките и се осигурява възможност за увеличаване на производството на минерални торове.

Назад към Новини