Новини

Старт на обучение „Общуване на чужди езици“

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

за стартиране на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език,  по проект BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД”                                      

Като част от планираните дейности по проект № BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД” на 25.09.2018 г. започва провеждането на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език за 70 (седемдесет) души от персонала на Агрополихим АД.

Обучителна организация ще бъде „ЕВРО – АЛИАНС“ ООД, кандидатствала по публична покана №001/09.05.2018 г. и съответно одобрена след заседание на комисията сформирана за оценка на проектни предложения.

Обученията ще протекат според изработения график, съгласуван и одобрен от Изпълнителния директор на Агрополихим АД.

Назад към Новини