Новини

Старт на обучение за професия „Химик – оператор“

СЪОБЩЕНИЕ

за стартиране на обучение за придобиване на професионална квалификация за професия „Химик – оператор“, по проект BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД”

Като част от планираните дейности по проект № BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД” на 03.09.2018 г. започва провеждането на обучение за придобиване на професионална квалификация за професията „Химик – оператор“,

специалност „Технология на неорганичните вещества“ за 28 (двадесет и осем) души от персонала на Агрополихим АД.

Обучителна организация ще бъде „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАГИНА ЕООД“, кандидатствала по публична покана №002/28.05.2018 г. и съответно одобрена след заседание на комисията сформирана за оценка на проектни предложения.Обученията ще протекат според изработения график, съгласуван и одобрен от Изпълнителния директор на Агрополихим АД.

Назад към Новини