Новини

Тенденции в развитието на цените на торовете през 2023г.

Липсата на ликвидност при земеделските производители ги кара да заемат позиция на изчакване с покупките, но това ще доведе до голямо търсене на торове в кратък период от време и съответно – повишаване на цените. Забелязва се ясна тенденция за намаляване на торовите норми.

Развитие на цените на торовете на локалния пазар: тенденции за сезон 2023 г.“ – това беше темата на презентацията на Георги Борисов, Оперативен директор на Афер България ЕООД (част от групата на Агрополихим АД) по време на Десетия агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите, на която Агрополихим беше генерален спонсор.

Инвестициите на Агрополихим в производството през последните години надвишават 80 млн. евро. Складовият капацитет за едновременно складиране на торове на територията на завода е 200 000 тона. Заводът е в състояние да опакова и експедира 5000 тона в рамките на 24 часа. Всичко това прави Агрополихим АД безспорен лидер на пазара на торове на Балканския полустров.

Ето какво според специалистите на водещия торов производител е важно да знаят земеделците за цените и пазара на торове през следващия сезон, който е вече на прага ни.

Стагнацията на пазара на торове в глобален мащаб стартира със започването на Ковид пандемията в Китай през 2019 г. Тя се прояви особено остро със стагнирането на логистичните вериги и след това възстановяването им през 2022 г. , което изигра огромна роля за ситуацията на пазара.

ЕС също изигра значителна роля. От 16 юли 2022 г. влезе в сила нов европейски регламент за продуктите за торене, който регламентира и хармонизира целия процес и сертифицира торовете. Този регламент е в контекста най-вече на очакваното значително увеличаване на броя на жителите на Европа. Това естествено ще доведе до огромна нужда от хранителни продукти.

На последно място, но не по значение, влияние върху ситуацията на пазара на торове оказа войната на Русия в Украйна. Тя играе основна роля за ценообразуването. Русия е абсолютен лидер във вноса на торове в ЕС и то с голяма разлика пред останалите производители. Санкциите, които бяха наложени на страната, както и логистичните проблеми за нейния износ на торове, се отразяват изключително силно върху европейския пазар на торове, най-вече ценово.

Какво се случва през 2022 г. при азотните торове? Основният фактор за ценообразуването на торовете е цената на суровината – природният газ. Цената на природния газ в Европа се повиши значително през периода 2018 – 2022 г., а особено рязко – след избухването на конфликта в Украйна, докато в САЩ тя остана почти без промяна, дори и след избухването на войната в Украйна през 2022 г. Както правилно се отбелязва в медиите – Европа плаща икономическата цена на войната. Цената на природния газ на Стария континент се е удвоила спрямо цената му при стартирането на войната. От средата на лятото се забелязва известен спад в цените на природния газ и от там следва спадането на цените на крайните продукти. Това се дължи на запълването на хранилищата за природен газ в ЕС, които преди началото на зимата бяха запълнени на 95%.

С какво се характеризира търсенето на азотни торове? С липсата на ликвидност на пазара. Тази липса на ликвидност се обуславя от една страна от високите цени на торовете, а от друга страна – от почти нулевата търговия на пазара на зърно в момента. Какви са тенденциите, които се забелязват? От планирано и навременно запасяване с азотни торове, земеделците преминаха към изчакване до последния момент. Стандартните дози на торене се заместват със силно намалени такива. И то много често ненавременно торене. Стандартните гранулирани торове се заменят със специализирани гранулирани торове, течни комбинирани торове или формулации, които досега не са били толкова популярни. При всички положения динамиката на цените на торовете определя стратегията на земеделците да изчакват за покупки до последния момент.

Какво се случва при предлагането на торове в ЕС? След тройното увеличение на цената на природния газ, над 12 големи производителя на азотни торове в Европа спряха производство. Всеки един от тези производители има над 1 млн. тона годишно производство на азотни торове. Лесно може да се разбере каква огромна дупка се получава на пазара. Тя трябва да се компенсира с огромно засилване на вноса. Най-вече от САЩ, Индонезия, Малайзия. И тук се получава това, за което стана дума – стандартните азотни торове като амониев нитрат, урея и УАН се заместват с нестандартни формулации, които досега не са били известни на пазара или са се използвали малко.

Какво се случва сега, когато хранилищата в Европа са запълнени ? Цената на природния газ започва да пада. С нормализирането на цените й рестартират работата си много от временно затворените европейски торови заводи. Вече започнаха работа поне 80% от тях. На пазара на торове има висока волатилност, която следва цените на природния газ. Това се повтаря дори при уреята, която има по-голяма волатилност на цените спрямо амониевият нитрат и УАН-а. Но при всички тях в момента се наблюдава леко намаление в цените.

В момента се наблюдава нормализиране на производството на торове в Европа. Но липсата на ликвидност при земеделците може да принуди производителите на торове да държат много по-малко количества на склад и да търсят износ на по-високи цени.

Според специалиста, стартирането на сезона през февруари-март и запасяването с торове, което в момента е в абсолютно най-ниските си стойности и търсенето в последния момент от страна на земеделските производители, комбинирано с пика на отоплителния сезон и повишаването на цените на природния газ ще тласнат цените нагоре и ще създадат логистични проблеми за търсенето в последния момент. Очакванията са в началото на следващата година цените на амониевия нитрат да достигнат минимум от 1300-1350 лв/тон.

При фосфорните торове положението не е по-различно от това при азотните. Двете суровини – фосфорит и сяра рязко поскъпнаха след началото на войната. След това има лек спад и отново плато. Това е характерно за всяка паника и последващо успокояване на пазара. Какви са тенденциите на търсенето? Те са подобни на азотните торове. Предсезонното запасяване е почти на нулеви стойности. Стандартните норми на торене и тук са намалени. При фосфорните торове се забелязва една много интересна тенденция – досега при избор на фосфорен тор водеща е била цената на активното вещество, в момента по-ниската цена на съответния продукт е решаваща, а не активното вещество. Тук също оказва влияние липсата на ликвидност при земеделските производители. Но има и тенденция първо да се подсигурят азотните торове, а после – всички останали.

Какво се забелязва в световен мащаб при търсенето на фосфорните торове? През 2021 г. е имало намаление от 2% спрямо 2020 г. , през 2022 г. спадът е доста по-голям. Според Международната организация на производителите на торове се очаква успокоение на пазара през 2023 г. и увеличение на потреблението с 1-2%. Цените на фосфорните торове, подобно на азотните, са силно волатилни, с пик в началото на войната, запасяване и плавно намаляване на цената сега.

Ако се оправдаят очакванията за стабилизиране на цените на суровините, цените на фосфорните торове ще намалят рязко волатилността си. Но при почти нулевото запасяване от страна на земеделците и при тях се очаква силно увеличено търсене в рамките на кратък период, което при всички положения ще доведе до недостиг и кратковременно увеличение на цените в определен момент.

Назад към Новини