Новини

Иновативни решения в Агрополихим намалят емисиите много под допустимите нива

„Агрополихим“ АД е в процес на реализация на един от най-мащабните си Инвестиционни проекти: „Подмяна на реактори за окисление на амоняк“ за производство на Азотна киселина.

При този инвестиционен процес съществуващите четири реактора за производство на азотна киселина се заменят с два, равняващи се по капацитет и полезна площ. Теглото на един реактор заедно с купола е 156,450 т., а полезният му диаметър – 6 м.

Реакторите представляват апарати със сложно инженерно-техническо решение, в които се извършва химичен процес на окисление на амоняк върху катализаторен пакет от благородни метали до смес от азотни оксиди и оползотворяване на топлината от реакцията за производство на топлинна енергия.

Предимството на съвременната конструкция на реакторите е изключително подобрената ефективност на окисление на амоняка от една страна, а от друга – високата степен на утилизация на реакционната топлина.

Новата конструкция позволява значително снижаване на емисиите от диазотен оксид – далеч под допустимите нива.  При производството на новите реактори са използвани най-съвременните и иновативни проектантски решения, в резултат на което в значителна степен ще се подобри енергийната ефективност на цех „Азотна киселина“, а получената топлоенергия ще се използва както за нуждите на самото производство, така и в рамките на „Агрополихим“ АД.

 

 

 

Назад към Новини