Новини

Агрополихим – партньор на образователните и научни институции

Като част от стратегическата си визия и развитието на работодателска марка, „Агрополихим“ участва в различни проекти и социални инициативи, свързани с образованието и обучението на младите хора.

Сред тях са проектът „Вземи хляба в ръцете си“, пример за устойчиво партньорство между бизнеса, в лицето на трите големи девненски компании „Агрополихим“, „Девня цимент“ и „Солвей Соди“, община Девня и местното средно училище „Васил Левски“. Ученици, които се обучават в специализираните паралелки по автоматизация и електротехника, разкрити и финансирани от индустриалните компании се включиха и в инициативата „Европейска нощ на учените“.

Част от успешните практики на „Агрополихим“ е и участието в дните на кариерата във висши училища във Варна и в страната, стипендиантската програма на компанията, партньорството с Икономическия университет във Варна и университета в Нотингам, в рамките на който студентски екип от магистърска програма на Nottingham Business School работиха по възложен от „Агрополихим“ бизнес казус.

Студентите предложиха и презентираха решение, свързано с излизането на пазара на нов продукт.

Наред с използването на капацитета на креативни млади хора от цял свят за генериране на идеи и предлагане на решения, компанията продължава партньорството си с Община Девня и по социални проекти, които имат за цел създаването на възможности за професионална реализация на най-уязвимите социални слоеве. В края на септември стартира кампанията за набиране на кандидати за участие в безплатни курсове за трактористи. Курсовете са предназначени за младежи на възраст от 18 до 30 години, като предимство при записването ще имат хора в неравностойно социално положение, лишени от родителска грижа.

Амбициите на дружеството са да продължи да се развива като социално отговорна компания и надежден партньор за образователните институции и местната власт в подкрепа на развитието на местната и националната икономика и подобряване на социалната среда в региона.

Назад към Новини