Новини

Проект за оползотворяване на емисии СО2

 

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

=

НИСКО-ВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКАВ последните 4 години ние в Агрополихим фокусираме усилията си върху прехода от линейна към кръгова икономика.

През 2013 година съвместно със Сол България, част от SOL GROUP, реализирахме проект за оползотворяване на емисии СО2 от производството на амоняк. В нова и модерна инсталация емисиите се охлаждат, пречистват и втечняват. Течният СО2 намира широко приложение в хранително-вкусовата промишленост и медицината.

От началото на 2017 година емисии на СО2 използваме и като киселинен регулатор в пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води.

Нашите проекти за оползотворяване на СО2 представляват добра практика за прилагане принципите на кръговата икономика и стъпка към намаляване въглеродния отпечатък на компанията.

Agropolychim 06.04.2017

Назад към Новини